Google 祝您2001年节日快乐 – 2

Google 祝您2001年节日快乐 - 2
Google 祝您2001年节日快乐 – 2

Doodle的名称: Google 祝您2001年节日快乐 – 2
结果表明此doodle: 21.12.2001
这是全球doodle。它显示了所有国家
Doodle图像的链接: http://www.google.com/logos/2001/holiday01-2.gif

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注