Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Ngày quốc khánh Israel năm 2014

Ngày quốc khánh Israel năm 2014
Ngày quốc khánh Israel năm 2014

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Israel năm 2014
Doodle này được hiển thị: 06.05.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Israel
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/israel-independence-day-2014-6430999319674880-hp.jpg

Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 – Ba Lan

Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 - Ba Lan
Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 – Ba Lan

Tên của doodle: Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 – Ba Lan
Doodle này được hiển thị: 12.01.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Poland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/doodle-4-google-2014-poland-winner-6328244408156160-hp.jpg