Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr
Doodle này được hiển thị: 09.11.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/hedy-lamarrs-101st-birthday-5679746450980864.2-hp.gif

Đọc tiếp “Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr”

Ngày 4 tháng 7

Ngày 4 tháng 7
Ngày 4 tháng 7

Tên của doodle: Ngày 4 tháng 7
Doodle này được hiển thị: 04.07.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/4th_of_july-1977005-hp.jpg

Đọc tiếp “Ngày 4 tháng 7”

Doodle 4 Google 2012 – Ba Lan chiến thắng

Doodle 4 Google 2012 - Ba Lan chiến thắng
Doodle 4 Google 2012 – Ba Lan chiến thắng

Tên của doodle: Doodle 4 Google 2012 – Ba Lan chiến thắng
Doodle này được hiển thị: 08.06.2012
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Poland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/d4g_poland12-hp.jpg

Ngày 4 tháng 7 năm 2011

Ngày 4 tháng 7 năm 2011
Ngày 4 tháng 7 năm 2011

Tên của doodle: Ngày 4 tháng 7 năm 2011
Doodle này được hiển thị: 04.07.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/fourth_of_july11-hp.jpg