Molière

Celebrating Molière
Molière

Tên của doodle: Celebrating Molière
Doodle này được hiển thị: 10.02.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Molière
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-moliere-5990593867022336-l.png

Đọc tiếp “Molière”

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Tên của doodle: Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Doodle này được hiển thị: 23.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Alfonsina Storni

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Alfonsina Storni
Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Alfonsina Storni

Tên của doodle: Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Alfonsina Storni
Doodle này được hiển thị: 29.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Chile, Peru, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonsina-stornis-126th-birthday-5165062418333696.2-l.png

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Doodle này được hiển thị: 22.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sam-selvons-95th-birthday-4907112789442560-l.png

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Tên của doodle: Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Doodle này được hiển thị: 17.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh Orhan Veli Kanık

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh Orhan Veli Kanık
Kỷ niệm 104 năm ngày sinh Orhan Veli Kanık

Tên của doodle: Kỷ niệm 104 năm ngày sinh Orhan Veli Kanık
Doodle này được hiển thị: 13.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/orhan-veli-kanks-104th-birthday-6094338051276800.2-law.gif

Francisco Balagtas’ 230th Birthday

Francisco Balagtas’ 230th Birthday
Francisco Balagtas’ 230th Birthday

Tên của doodle: Francisco Balagtas’ 230th Birthday
Doodle này được hiển thị: 02.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/francisco-balagtas-230th-birthday-5802603605655552.6-l.png