Ngày quốc khánh Indonesia 2018

Ngày quốc khánh Indonesia 2018
Ngày quốc khánh Indonesia 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Indonesia 2018
Doodle này được hiển thị: 17.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/indonesia-independence-day-2018-5375682916909056-l.png

Efua Theodora Sutherland’s 94th Birthday

Efua Theodora Sutherland's 94th Birthday
Efua Theodora Sutherland’s 94th Birthday

Tên của doodle: Efua Theodora Sutherland’s 94th Birthday
Doodle này được hiển thị: 27.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ghana
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/efua-theodora-sutherlands-94th-birthday-5901544821096448.2-l.png

Kỷ niệm 56 năm Công viên bản địa Xingu

Kỷ niệm 56 năm Công viên bản địa Xingu
Kỷ niệm 56 năm Công viên bản địa Xingu

Tên của doodle: Kỷ niệm 56 năm Công viên bản địa Xingu
Doodle này được hiển thị: 14.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/56th-anniversary-of-xingu-indigenous-park-5977660424454144.2-l.png

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Misuzu Kaneko

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Misuzu Kaneko
Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Misuzu Kaneko

Tên của doodle: Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Misuzu Kaneko
Doodle này được hiển thị: 11.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/misuzu-kanekos-114th-birthday-4803726073135104.3-l.png

Ngày thiếu nhi 2017 (Đài Loan)

Ngày thiếu nhi 2017 (Đài Loan)
Ngày thiếu nhi 2017 (Đài Loan)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi 2017 (Đài Loan)
Doodle này được hiển thị: 04.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Taiwan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/childrens-day-2017-taiwan-6303352519393280-hp.png

Ngày của mẹ 2016 (Indonesia)

Ngày của mẹ 2016 (Indonesia)
Ngày của mẹ 2016 (Indonesia)

Tên của doodle: Ngày của mẹ 2016 (Indonesia)
Doodle này được hiển thị: 22.12.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/mothers-day-2016-indonesia-4789680059973632.2-hp.jpg