Ngày Lễ tình nhân ở Braxin năm 2018

Ngày Lễ tình nhân ở Braxin năm 2018
Ngày Lễ tình nhân ở Braxin năm 2018

Tên của doodle: Ngày Lễ tình nhân ở Braxin năm 2018
Doodle này được hiển thị: 12.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dia-dos-namorados-2018-5894886078283776.3-l.png

Ngày quốc khánh Bỉ năm 2016

Ngày quốc khánh Bỉ năm 2016
Ngày quốc khánh Bỉ năm 2016

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Bỉ năm 2016
Doodle này được hiển thị: 21.07.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Belgium
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/belgium-national-day-2016-5713631686688768.2-hp.jpg

Ngày thánh Patrick năm 2014

Ngày thánh Patrick năm 2014
Ngày thánh Patrick năm 2014

Tên của doodle: Ngày thánh Patrick năm 2014
Doodle này được hiển thị: 17.03.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Bulgaria, Hungary, Iceland, Ireland, Kenya, New Zealand, Romania, Russia, Singapore, Ukraine, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/st-patricks-day-2014-4879006277042176.2-hp.jpg

Ngày lễ tình nhân năm 2014 (Hoa Kỳ)

Ngày lễ tình nhân năm 2014 (Hoa Kỳ)
Ngày lễ tình nhân năm 2014 (Hoa Kỳ)

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân năm 2014 (Hoa Kỳ)
Doodle này được hiển thị: 14.02.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/valentines-day-2014-us-5394711791534080.3-hp.jpg

Đọc tiếp “Ngày lễ tình nhân năm 2014 (Hoa Kỳ)”

Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 – Ba Lan

Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 - Ba Lan
Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 – Ba Lan

Tên của doodle: Người chiến thắng Doodle 4 Google 2014 – Ba Lan
Doodle này được hiển thị: 12.01.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Poland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/doodle-4-google-2014-poland-winner-6328244408156160-hp.jpg

Lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ

Lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ
Lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ

Tên của doodle: Lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ
Doodle này được hiển thị: 13.08.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brunei, China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/qixi_festival__chilseok_-2009005-hp.jpg

Đọc tiếp “Lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ”

Lễ tình nhân của Braxin năm 2013

Lễ tình nhân của Braxin năm 2013
Lễ tình nhân của Braxin năm 2013

Tên của doodle: Lễ tình nhân của Braxin năm 2013
Doodle này được hiển thị: 12.06.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/dia_dos_namorados_2013-1529005-hp.jpg

Lễ tình nhân của Braxin năm 2012

Lễ tình nhân của Braxin năm 2012
Lễ tình nhân của Braxin năm 2012

Tên của doodle: Lễ tình nhân của Braxin năm 2012
Doodle này được hiển thị: 12.06.2012
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/namorados12-hp.jpg

Kỷ niệm 54 năm ngày sinh của Keith Haring

Kỷ niệm 54 năm ngày sinh của Keith Haring
Kỷ niệm 54 năm ngày sinh của Keith Haring

Tên của doodle: Kỷ niệm 54 năm ngày sinh của Keith Haring
Doodle này được hiển thị: 04.05.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/haring-12-hp.png