358th Anniversary of Tea in the UK

358th Anniversary of Tea in the UK
358th Anniversary of Tea in the UK

Tên của doodle: 358th Anniversary of Tea in the UK
Doodle này được hiển thị: 23.09.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/358th-anniversary-of-tea-in-england-5656808799600640-hp.gif

Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016

Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016
Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016
Doodle này được hiển thị: 12.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dia-dos-namorados-2016-5725942405136384-hp.gif

Ngày lễ tình nhân năm 2016

Ngày lễ tình nhân năm 2016
Ngày lễ tình nhân năm 2016

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân năm 2016
Doodle này được hiển thị: 14.02.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/valentines-day-2016-5699846440747008-hp.gif

Ngày quốc khánh Argentina 2014

Ngày quốc khánh Argentina 2014
Ngày quốc khánh Argentina 2014

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Argentina 2014
Doodle này được hiển thị: 09.07.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/argentina-independence-day-2014-5107328919535616-hp.jpg

Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Douglas Adams

Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Douglas Adams
Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Douglas Adams

Tên của doodle: Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Douglas Adams
Doodle này được hiển thị: 11.03.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/douglas_adams_61st_birthday-1062005-hp.jpg

Đọc tiếp “Kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Douglas Adams”

Tết âm lịch 2013

Tết âm lịch 2013
Tết âm lịch 2013

Tên của doodle: Tết âm lịch 2013
Doodle này được hiển thị: 10.02.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/chinese_new_year_2013-1012005-hp.jpg

Đọc tiếp “Tết âm lịch 2013”

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Emma Gad

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Emma Gad
Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Emma Gad

Tên của doodle: Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Emma Gad
Doodle này được hiển thị: 21.01.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Denmark
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/emma_gads_161th_birthday-1018005-hp.jpg