Kỷ niệm 94 năm ngày sinh của Abdul Hafeez Kardar

Kỷ niệm 94 năm ngày sinh của Abdul Hafeez Kardar
Kỷ niệm 94 năm ngày sinh của Abdul Hafeez Kardar

Tên của doodle: Kỷ niệm 94 năm ngày sinh của Abdul Hafeez Kardar
Doodle này được hiển thị: 17.01.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Pakistan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/abdul-hafeez-kardars-94th-birthday-6243645018603520-l.png

Kỷ niệm 84 năm ngày sinh của Hanif Mohammad

Kỷ niệm 84 năm ngày sinh của Hanif Mohammad
Kỷ niệm 84 năm ngày sinh của Hanif Mohammad

Tên của doodle: Kỷ niệm 84 năm ngày sinh của Hanif Mohammad
Doodle này được hiển thị: 21.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Pakistan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/hanif-mohammads-84th-birthday-6651761321312256.5-l.png

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba
Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba

Tên của doodle: Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba
Doodle này được hiển thị: 23.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

Đại hội thể thao châu á 2018

Đại hội Thể thao Châu Á 2018
Đại hội thể thao châu á 2018

Tên của doodle: Đại hội Thể thao Châu Á 2018
Doodle này được hiển thị: 18.08.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/2018-asian-games-6501582823751680.2-law.gif

Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Thế vận hội Mùa đông 2018

Doodle Snow Games - Day 1
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 1
Doodle này được hiển thị: 09.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

Đọc tiếp “Thế vận hội Mùa đông 2018”

Giải Vô Địch Wimbledon

Kỷ niệm 140 năm Wimbledon
Giải Vô Địch Wimbledon

Tên của doodle: Kỷ niệm 140 năm Wimbledon
Doodle này được hiển thị: 03.07.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Giải Vô Địch Wimbledon
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/140th-anniversary-of-wimbledon-5176535811096576.3-law.gif

Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017

Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017
Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017

Tên của doodle: Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017
Doodle này được hiển thị: 24.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, Cuba, Czechia, Denmark, Estonia, Germany, Greece, Iceland, Indonesia, Lithuania, Portugal, Russia, Slovakia, South Korea, Sweden, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/2017-world-taekwondo-championships-muju-5092430553546752-law.gif