Đại hội thể thao châu á 2018

Đại hội Thể thao Châu Á 2018
Đại hội thể thao châu á 2018

Tên của doodle: Đại hội Thể thao Châu Á 2018
Doodle này được hiển thị: 18.08.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/2018-asian-games-6501582823751680.2-law.gif

Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Thế vận hội Mùa đông 2018

Doodle Snow Games - Day 1
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 1
Doodle này được hiển thị: 09.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

Đọc tiếp “Thế vận hội Mùa đông 2018”

Giải Vô Địch Wimbledon

Kỷ niệm 140 năm Wimbledon
Giải Vô Địch Wimbledon

Tên của doodle: Kỷ niệm 140 năm Wimbledon
Doodle này được hiển thị: 03.07.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Giải Vô Địch Wimbledon
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/140th-anniversary-of-wimbledon-5176535811096576.3-law.gif

Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017

Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017
Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017

Tên của doodle: Giải vô địch Taekwondo thế giới Muju 2017
Doodle này được hiển thị: 24.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, Cuba, Czechia, Denmark, Estonia, Germany, Greece, Iceland, Indonesia, Lithuania, Portugal, Russia, Slovakia, South Korea, Sweden, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/2017-world-taekwondo-championships-muju-5092430553546752-law.gif

Kỷ niệm 140 năm trận crikê thử nghiệm đầu tiên

Kỷ niệm 140 năm trận crikê thử nghiệm đầu tiên
Kỷ niệm 140 năm trận crikê thử nghiệm đầu tiên

Tên của doodle: Kỷ niệm 140 năm trận crikê thử nghiệm đầu tiên
Doodle này được hiển thị: 15.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/140th-anniversary-of-the-first-cricket-test-match-5659058039160832-hp.png

50th Anniversary of Health and Sports Day

50th Anniversary of Health and Sports Day
50th Anniversary of Health and Sports Day

Tên của doodle: 50th Anniversary of Health and Sports Day
Doodle này được hiển thị: 10.10.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/50th-anniversary-of-health-and-sports-day-5722837210890240-hp.jpg

Khai mạc thế vận hội Paralympics 2016 dành cho người khuyết tật

Paralympics 2016
Khai mạc thế vận hội Paralympics 2016 dành cho người khuyết tật

Tên của doodle: Paralympics 2016
Doodle này được hiển thị: 07.09.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Khai mạc thế vận hội Paralympics 2016 dành cho người khuyết tật
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/paralympics-2016-5977762578825216-hp.gif