Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

Tên của doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle này được hiển thị: 09.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

Nhật thực lớn ở Mỹ 2017

Nhật thực lớn ở Mỹ 2017
Nhật thực lớn ở Mỹ 2017

Tên của doodle: Nhật thực lớn ở Mỹ 2017
Doodle này được hiển thị: 21.08.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/great-american-eclipse-2017-5750068496826368.3-law.gif

Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Tên của doodle: Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Doodle này được hiển thị: 23.02.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp.gif

Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Beatrice Tinsley

Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Beatrice Tinsley
Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Beatrice Tinsley

Tên của doodle: Kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Beatrice Tinsley
Doodle này được hiển thị: 27.01.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Canada, Estonia, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Kenya, Lithuania, New Zealand, Portugal, Slovenia, South Korea, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/beatrice-tinsleys-75th-birthday-5688837634260992-hp.jpg

Tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương

Tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương
Tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương

Tên của doodle: Tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương
Doodle này được hiển thị: 14.07.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/new-horizons-pluto-flyby-5641113681526784.3-hp.gif

Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride

Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride
Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride
Doodle này được hiển thị: 26.05.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/sally-rides-64th-birthday-4870670991228928.2-hp.gif

Inge Lehmann

Sinh nhật lần thứ 127 của Inge Lehmann
Inge Lehmann

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 127 của Inge Lehmann
Doodle này được hiển thị: 13.05.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Inge Lehmann
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/inge-lehmanns-127th-birthday-5712482031108096-hp.gif

Lễ hội sao năm 2014

Lễ hội sao năm 2014
Lễ hội sao năm 2014

Tên của doodle: Lễ hội sao năm 2014
Doodle này được hiển thị: 07.07.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/tanabata-2014-5680814159298560-hp.jpg

Kỉ niệm 60 năm ngày sinh của Ilan Ramon

Kỉ niệm 60 năm ngày sinh của Ilan Ramon
Kỉ niệm 60 năm ngày sinh của Ilan Ramon

Tên của doodle: Kỉ niệm 60 năm ngày sinh của Ilan Ramon
Doodle này được hiển thị: 20.06.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Israel
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/ilan-ramons-60th-birthday-6021943211851776-hp.jpg

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Wilbur Norman Christiansen

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Wilbur Norman Christiansen
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Wilbur Norman Christiansen

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Wilbur Norman Christiansen
Doodle này được hiển thị: 09.08.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/wilbur_norman_christiansens_100th_birthday-2007005-hp.jpg

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Wilbur Norman Christiansen”