Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Kỷ niệm 156 năm ngày sinh Fridtjof Nansen

Kỷ niệm 156 năm ngày sinh Fridtjof Nansen
Kỷ niệm 156 năm ngày sinh Fridtjof Nansen

Tên của doodle: Kỷ niệm 156 năm ngày sinh Fridtjof Nansen
Doodle này được hiển thị: 10.10.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fridtjof-nansens-156th-birthday-5694774550986752-law.gif

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Fridtjof Nansen

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Fridtjof Nansen
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Fridtjof Nansen

Tên của doodle: Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Fridtjof Nansen
Doodle này được hiển thị: 10.10.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Norway
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/nansen11-hp.jpg

Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010

Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010
Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010

Tên của doodle: Giải trượt tuyết băng đồng Vasaloppet 2010
Doodle này được hiển thị: 06.03.2010
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/vasaloppet10-hp.gif

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt tuyết

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 - Môn trượt tuyết
Vancouver 2010

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt tuyết
Doodle này được hiển thị: 17.02.2010
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Vancouver 2010
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/olympics10-xcskiiing2-hp.png

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt tuyết băng đồng

Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 - Môn trượt tuyết băng đồng
Vancouver 2010

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic Vancouver 2010 – Môn trượt tuyết băng đồng
Doodle này được hiển thị: 15.02.2010
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Vancouver 2010
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2010/olympics10-xcskiing-hp.png

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Trượt tuyết tự do

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 - Trượt tuyết tự do
Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Trượt tuyết tự do

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Trượt tuyết tự do
Doodle này được hiển thị: 15.02.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-3.gif

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn trượt theo đường dốc núi

Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 - Môn trượt theo đường dốc núi
Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn trượt theo đường dốc núi

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa đông 2002 – Môn trượt theo đường dốc núi
Doodle này được hiển thị: 14.02.2002
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2002/w_olympics_02-2.gif