Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr
Doodle này được hiển thị: 09.11.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/hedy-lamarrs-101st-birthday-5679746450980864.2-hp.gif

Đọc tiếp “Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr”

Kỷ niệm 140 năm ngày sinh của David Unaipon

Kỷ niệm 140 năm ngày sinh của David Unaipon
Kỷ niệm 140 năm ngày sinh của David Unaipon

Tên của doodle: Kỷ niệm 140 năm ngày sinh của David Unaipon
Doodle này được hiển thị: 28.09.2012
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/david-unaipon-12-hp.jpg

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Alan Turing

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Alan Turing
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Alan Turing

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Alan Turing
Doodle này được hiển thị: 23.06.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/turing-doodle-static.jpg

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Alan Turing”

Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Eduard Slavoljub Penkala

Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Eduard Slavoljub Penkala
Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Eduard Slavoljub Penkala

Tên của doodle: Kỷ niệm 141 năm ngày sinh của Eduard Slavoljub Penkala
Doodle này được hiển thị: 20.04.2012
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Croatia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/penkala12-hp.jpg

Kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Christoffer Polhem

Kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Christoffer Polhem
Kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Christoffer Polhem

Tên của doodle: Kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Christoffer Polhem
Doodle này được hiển thị: 18.12.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/polhem-2011-hp.jpg

Sinh nhật của Thomas Edison

Sinh nhật của Thomas Edison
Sinh nhật của Thomas Edison

Tên của doodle: Sinh nhật của Thomas Edison
Doodle này được hiển thị: 11.02.2011
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/edison11-hp.gif