Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của Jagadish Chandra Bose

Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của Jagadish Chandra Bose
Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của Jagadish Chandra Bose

Tên của doodle: Kỷ niệm 158 năm ngày sinh của Jagadish Chandra Bose
Doodle này được hiển thị: 30.11.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Colombia, Croatia, Cuba, Denmark, Estonia, France, Greece, Hungary, Iceland, India, Israel, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Peru, Poland, Portugal, Singapore, South Korea, Sweden, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/jagadish-chandra-boses-158th-birthday-5756743989592064.2-hp.png

Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton

Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton
Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton

Tên của doodle: Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton
Doodle này được hiển thị: 28.04.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iceland, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/hertha-marks-ayrtons-162nd-birthday-6049205031272448-hp.jpg

Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride

Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride
Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 64 của Sally Ride
Doodle này được hiển thị: 26.05.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/sally-rides-64th-birthday-4870670991228928.2-hp.gif