Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo

Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo
Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo

Tên của doodle: Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo
Doodle này được hiển thị: 29.11.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-400o-of-murillo-5901104519839744-l.png

Ngày quốc khánh Áo 2018

Ngày quốc khánh Áo 2018
Ngày quốc khánh Áo 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Áo 2018
Doodle này được hiển thị: 26.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/austria-national-day-2018-5308983148544000-l.png

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Tên của doodle: Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Doodle này được hiển thị: 23.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Gerda Taro’s 108th Birthday

Gerda Taro’s 108th Birthday
Gerda Taro’s 108th Birthday

Tên của doodle: Gerda Taro’s 108th Birthday
Doodle này được hiển thị: 01.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Chile, China, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gerda-taros-108th-birthday-6208421375246336.2-l.png

Athos Bulcão’s 100th Birthday

Athos Bulcão’s 100th Birthday
Athos Bulcão’s 100th Birthday

Tên của doodle: Athos Bulcão’s 100th Birthday
Doodle này được hiển thị: 02.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/athos-bulcaos-100th-birthday-4731963419131904.2-law.gif

Tôn vinh James Wong Howe

Tôn vinh James Wong Howe
Tôn vinh James Wong Howe

Tên của doodle: Tôn vinh James Wong Howe
Doodle này được hiển thị: 25.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-james-wong-howe-5981428998209536-l.png

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Doodle này được hiển thị: 22.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai
Doodle này được hiển thị: 11.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mrinalini-sarabhais-100th-birthday-5503806354751488-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mrinalini Sarabhai”

Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke

Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke
Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke

Tên của doodle: Kỷ niệm 148 năm ngày sinh Dadasaheb Phalke
Doodle này được hiển thị: 30.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Canada, India, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dadasaheb-phalkes-148th-birthday-6132383408455680.2-l.png

Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)

Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)
Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo năm 2018 (Ecuador)
Doodle này được hiển thị: 13.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ecuador
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-ecuador-5046955783749632-law.gif