Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Germany, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/erich-ohsers-115th-birthday-5027886665826304.4-l.png

30th Anniversary of Pi Day!

30th Anniversary of Pi Day!
30th Anniversary of Pi Day!

Tên của doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle này được hiển thị: 14.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Tôn vinh hoa nhung tuyết

Tôn vinh hoa nhung tuyết
Tôn vinh hoa nhung tuyết

Tên của doodle: Tôn vinh hoa nhung tuyết
Doodle này được hiển thị: 05.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Bulgaria, Estonia, Germany, Greece, Romania, Singapore, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-the-edelweiss-flower-5309361642536960.3-l.png

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Tên của doodle: Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Doodle này được hiển thị: 08.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paula-modersohn-beckers-142nd-birthday-6273696422428672-l.png

Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday

Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday
Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday

Tên của doodle: Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday
Doodle này được hiển thị: 03.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ireland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/elizabeth-blackwells-197th-birthday-5658618786480128-l.png