Ngày thánh George năm 2019

Ngày thánh George năm 2019
Ngày thánh George năm 2019

Tên của doodle: Ngày thánh George năm 2019
Doodle này được hiển thị: 23.04.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/st-georges-day-2019-6234830302871552.2-l.png

Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala

Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala
Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala

Tên của doodle: Kỷ niệm 86 năm ngày sinh của Madhubala
Doodle này được hiển thị: 14.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/madhubalas-86th-birthday-5205536088784896-l.png

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib
Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib

Tên của doodle: Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Mary Mounib
Doodle này được hiển thị: 11.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mary-mounibs-114th-birthday-5698175313641472.3-l.png

65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival

65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival
65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival

Tên của doodle: 65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival
Doodle này được hiển thị: 08.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/125th-anniversary-of-the-quebec-winter-carnival-4590152704851968.2-l.png

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019
Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019

Tên của doodle: Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019
Doodle này được hiển thị: 21.01.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/martin-luther-king-jr-day-2019-5671880349450240-l.png

Doodle 4 Google 2018 – Hoa Kỳ chiến thắng

Doodle 4 Google 2018 - Hoa Kỳ chiến thắng
Doodle 4 Google 2018 – Hoa Kỳ chiến thắng

Tên của doodle: Doodle 4 Google 2018 – Hoa Kỳ chiến thắng
Doodle này được hiển thị: 08.01.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Cuba, United States, Vietnam
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/doodle-4-google-2018-us-winner-5342558078107648-l.png

Đọc tiếp “Doodle 4 Google 2018 – Hoa Kỳ chiến thắng”

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Lachhu Maharaj’s 111th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 111th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Lachhu Maharaj’s 74th Birthday

Tên của doodle: Lachhu Maharaj’s 74th Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lachhu-maharajs-111th-birthday-5565443598188544.5-l.png

Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith

Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith
Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith

Tên của doodle: Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith
Doodle này được hiển thị: 08.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-shirley-mum-shirl-smith-4550939271757824.3-l.png