Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith

Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith
Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith

Tên của doodle: Tôn vinh Shirley (Mum Shirl) Smith
Doodle này được hiển thị: 08.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-shirley-mum-shirl-smith-4550939271757824.3-l.png

Gauhar Jaan’s 145th Birthday

Gauhar Jaan’s 145th Birthday
Gauhar Jaan’s 145th Birthday

Tên của doodle: Gauhar Jaan’s 145th Birthday
Doodle này được hiển thị: 26.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gauhar-jaans-145th-birthday-5970379725078528-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Dame Cicely Saunders
Doodle này được hiển thị: 22.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dame-cicely-saunders-100th-birthday-4915538642862080-l.png

Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Marga Faulstich’s 103rd Birthday

Tên của doodle: Marga Faulstich’s 103rd Birthday
Doodle này được hiển thị: 16.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany, India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/marga-faulstichs-103rd-birthday-5179983537373184-l.png

World Cup 2018

World Cup 2018 - Ngày 1
World Cup 2018

Tên của doodle: World Cup 2018 – Ngày 1
Doodle này được hiển thị: 14.06.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: World Cup 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/world-cup-2018-day-1-5741876039647232-l.png

Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett

Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett
Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett

Tên của doodle: Kỷ niệm 171 năm ngày sinh Millicent Fawcett
Doodle này được hiển thị: 11.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/millicent-fawcetts-171st-birthday-6601805751386112.2-l.png

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh Heinz Sielmann
Doodle này được hiển thị: 02.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Belarus, Chile, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, Peru, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/heinz-sielmanns-101st-birthday-5075247874179072.3-l.png

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Doodle này được hiển thị: 22.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner

Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner
Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner

Tên của doodle: Kỷ niệm 167 năm ngày sinh Emil Berliner
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Serbia, Singapore
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emil-berliners-167th-birthday-6230789162270720-l.png

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh Sam Selvon
Doodle này được hiển thị: 20.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sam-selvons-95th-birthday-4907112789442560-l.png