Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)

Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)
Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)

Tên của doodle: Ngày đông chí năm 2017 (Nam bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Chile
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/winter-solstice-2018-southern-hemisphere-5351115703975936-law.gif

Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Thế vận hội Mùa đông 2018

Doodle Snow Games - Day 1
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 1
Doodle này được hiển thị: 09.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

Đọc tiếp “Thế vận hội Mùa đông 2018”

Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)

Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)
Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)

Tên của doodle: Đông chí 2017 (Bắc bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.12.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-northern-hemisphere-5368746536337408-law.gif

Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)

Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)
Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)

Tên của doodle: Ngày lập đông 2017 (Úc, New Zealand)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/first-day-of-winter-2017-australia-new-zealand-6409831324844032-law.gif

Đông chí 2017 (Nam bán cầu)

Đông chí 2017 (Nam bán cầu)
Đông chí 2017 (Nam bán cầu)

Tên của doodle: Đông chí 2017 (Nam bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/winter-solstice-2017-southern-hemisphere-5679855445213184-law.gif

Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)

Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)
Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)

Tên của doodle: Winter Solstice 2016 (Northern Hemisphere)
Doodle này được hiển thị: 21.12.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/winter-solstice-2016-northern-hemisphere-4788310770712576-hp.gif

Kỷ niệm 91 năm ngày sinh của Joan Aiken

Kỷ niệm 91 năm ngày sinh của Joan Aiken
Kỷ niệm 91 năm ngày sinh của Joan Aiken

Tên của doodle: Kỷ niệm 91 năm ngày sinh của Joan Aiken
Doodle này được hiển thị: 04.09.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Chile, Hong Kong, Iceland, Lithuania, Peru, Singapore, Taiwan, Thailand, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/joan-aikens-91st-birthday-5686280583118848-hp.jpg

Đông chí 2014 (Bắc bán cầu)

Đông chí 2014 (Bắc bán cầu)
Đông chí 2014 (Bắc bán cầu)

Tên của doodle: Đông chí 2014 (Bắc bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.12.2014
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/winter-solstice-2014-5734152259239936-hp.gif

Ngày kỷ niệm nhiệt độ thấp nhất từng được ghi lại ở Canada

Ngày kỷ niệm nhiệt độ thấp nhất từng được ghi lại ở Canada
Ngày kỷ niệm nhiệt độ thấp nhất từng được ghi lại ở Canada

Tên của doodle: Ngày kỷ niệm nhiệt độ thấp nhất từng được ghi lại ở Canada
Doodle này được hiển thị: 03.02.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/anniversary-of-the-coldest-temperature-ever-recorded-in-canada-5737634865348608.2-hp.png