Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Tin Tan

Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Tin Tan
Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Tin Tan

Tên của doodle: Kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Tin Tan
Doodle này được hiển thị: 19.09.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Italy, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Sweden, Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/tin-tans-104th-birthday-6435261549379584.6-law.gif

Ngày quốc khánh Mexico năm 2019

Ngày quốc khánh Mexico năm 2019
Ngày quốc khánh Mexico năm 2019

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Mexico năm 2019
Doodle này được hiển thị: 16.09.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mexico-independence-day-2019-5986195652739072-law.gif

Kỷ niệm 50 năm ngày Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Mexico bắt đầu hoạt động

Kỷ niệm 50 năm ngày Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Mexico bắt đầu hoạt động
Kỷ niệm 50 năm ngày Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Mexico bắt đầu hoạt động

Tên của doodle: Kỷ niệm 50 năm ngày Hệ thống tàu điện ngầm của Thành phố Mexico bắt đầu hoạt động
Doodle này được hiển thị: 04.09.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/50th-anniversary-of-mexico-city-metro-4784114736562176.2-l.png

Ignacio Anaya García

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Ignacio Anaya García
Ignacio Anaya García

Tên của doodle: Kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Ignacio Anaya García
Doodle này được hiển thị: 15.08.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Chile, Colombia, Cuba, Czechia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Germany, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Slovakia, Switzerland, United States, Venezuela, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Ignacio Anaya García
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/ignacio-anaya-garcias-124th-birthday-5198621526982656.10-law.gif

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante
Doodle này được hiển thị: 18.11.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/pedro-infantes-100th-birthday-5127707764457472.4-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Pedro Infante”

Ngày tưởng niệm người đã khuất 2017

Ngày tưởng niệm người đã khuất 2017
Ngày tưởng niệm người đã khuất 2017

Tên của doodle: Ngày tưởng niệm người đã khuất 2017
Doodle này được hiển thị: 02.11.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Chile, Denmark, Hungary, Iceland, Japan, Mexico, Peru, Philippines, United States, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/day-of-the-dead-2017-6241959625621504-l.png

Ngày quốc khánh Mexico 2017

Ngày quốc khánh Mexico 2017
Ngày quốc khánh Mexico 2017

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Mexico 2017
Doodle này được hiển thị: 16.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mexico-national-day-2017-6117355846369280.6-l.png

Ngày trẻ em năm 2013 (Mexico)

Ngày trẻ em năm 2013 (Mexico)
Ngày trẻ em năm 2013 (Mexico)

Tên của doodle: Ngày trẻ em năm 2013 (Mexico)
Doodle này được hiển thị: 30.04.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/childrens_day_2013-1432005-hp.jpg

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Diego Rivera

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Diego Rivera
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Diego Rivera

Tên của doodle: Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Diego Rivera
Doodle này được hiển thị: 08.12.2011
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/Diego_Rivera-2011-hp.jpg