Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018

Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018
Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018
Doodle này được hiển thị: 04.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fourth-of-july-2018-4787362994323456.2-l.png

Đọc tiếp “Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018”

Philippines Independence Day 2018

Philippines Independence Day 2018
Philippines Independence Day 2018

Tên của doodle: Philippines Independence Day 2018
Doodle này được hiển thị: 12.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/philippines-independence-day-2018-5435231162073088-l.png

Lịch sử thần lùn giữ vườn

Tôn vinh Garden Gnomes
Lịch sử thần lùn giữ vườn

Tên của doodle: Tôn vinh Garden Gnomes
Doodle này được hiển thị: 10.06.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Lịch sử thần lùn giữ vườn
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-garden-gnomes-6194737877876736.5-l.png

Đọc tiếp “Lịch sử thần lùn giữ vườn”

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy

Tên của doodle: Kỷ niệm 246 năm ngày sinh Raja Ram Mohan Roy
Doodle này được hiển thị: 22.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/raja-ram-mohan-roys-246th-birthday-6033106313150464.3-l.png

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes

Tên của doodle: Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Alfonso Reyes
Doodle này được hiển thị: 17.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alfonso-reyes-129th-birthday-5903769010176000-l.png

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Maria Reiche
Doodle này được hiển thị: 15.05.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-reiches-115th-birthday-6296766839259136-law.gif

Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon

Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon
Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon

Tên của doodle: Kỷ niệm 146 năm ngày sinh của Alice Salomon
Doodle này được hiển thị: 19.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alice-salomons-146th-birthday-4616594423545856-l.png

Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper

Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper
Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper

Tên của doodle: Kỷ niệm 177 năm Nhà hát Opera Semper
Doodle này được hiển thị: 13.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/177th-anniversary-of-semper-opera-house-5867591494008832-l.png

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Tên của doodle: Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png