Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Tên của doodle: Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

Tôn vinh George Peabody

Tôn vinh George Peabody
Tôn vinh George Peabody

Tên của doodle: Tôn vinh George Peabody
Doodle này được hiển thị: 16.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-george-peabody-4943849993535488-l.png

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday

Tên của doodle: Paula Modersohn-Becker’s 142nd Birthday
Doodle này được hiển thị: 08.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Israel, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paula-modersohn-beckers-142nd-birthday-6273696422428672-l.png

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Tên của doodle: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Doodle này được hiển thị: 26.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/wilder-penfields-127th-birthday-6477703409565696.6-law.gif

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Alan Paton
Doodle này được hiển thị: 11.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Chile, Greece, Iceland, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Singapore, South Africa, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/alan-patons-115th-birthday-5383574449553408.2-l.png

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh Emma Ihrer

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh Emma Ihrer
Kỷ niệm 161 năm ngày sinh Emma Ihrer

Tên của doodle: Kỷ niệm 161 năm ngày sinh Emma Ihrer
Doodle này được hiển thị: 03.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/emma-ihrers-161st-birthday-4838941827006464-l.png