Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019

Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019
Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019

Tên của doodle: Ngày lễ Martin Luther King Jr. năm 2019
Doodle này được hiển thị: 21.01.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/martin-luther-king-jr-day-2019-5671880349450240-l.png

Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda

Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda
Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda

Tên của doodle: Kỷ niệm 145 năm ngày khai trương Thang máy Lacerda
Doodle này được hiển thị: 08.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/145th-anniversary-of-lacerdas-elevator-opening-6116804085678080-l.png

Ngày quốc khánh Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 2018

Ngày quốc khánh Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 2018
Ngày quốc khánh Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 2018
Doodle này được hiển thị: 02.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/united-arab-emirates-national-day-2018-5386922712104960-l.png

Ngày quốc khánh Latvia 2018

Ngày quốc khánh Latvia 2018
Ngày quốc khánh Latvia 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Latvia 2018
Doodle này được hiển thị: 18.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Latvia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/latvia-independence-day-2018-6669519668903936-law.gif

Ngày quốc khánh Áo 2018

Ngày quốc khánh Áo 2018
Ngày quốc khánh Áo 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Áo 2018
Doodle này được hiển thị: 26.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/austria-national-day-2018-5308983148544000-l.png

Kỷ niệm 230 năm ngày sinh Mary Prince

Kỷ niệm 230 năm ngày sinh Mary Prince
Kỷ niệm 230 năm ngày sinh Mary Prince

Tên của doodle: Kỷ niệm 230 năm ngày sinh Mary Prince
Doodle này được hiển thị: 01.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Chile, Germany, Ireland, Israel, Peru, Serbia, Slovenia, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-princes-230th-birthday-6172639868485632-l.png

Sinh nhật lần thứ 20 của Google

Sinh nhật lần thứ 20 của Google
Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 20 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Google
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/googles-20th-birthday-6342583134453760.4-l.png

Đọc tiếp “Sinh nhật lần thứ 20 của Google”

Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018

Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018
Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018
Doodle này được hiển thị: 04.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fourth-of-july-2018-4787362994323456.2-l.png

Đọc tiếp “Ngày quốc khánh Hoa Kỳ năm 2018”

Philippines Independence Day 2018

Philippines Independence Day 2018
Philippines Independence Day 2018

Tên của doodle: Philippines Independence Day 2018
Doodle này được hiển thị: 12.06.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/philippines-independence-day-2018-5435231162073088-l.png