Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Mario Pani

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Mario Pani
Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Mario Pani

Tên của doodle: Kỷ niệm 107 năm ngày sinh Mario Pani
Doodle này được hiển thị: 29.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mario-panis-107th-birthday-4879364280811520.3-l.png

Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)

Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)
Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)

Tên của doodle: Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)
Doodle này được hiển thị: 04.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labor-day-2017-united-states-4842074611384320-l.png

Ngày lao động 2017

Ngày lao động 2017
Ngày lao động 2017

Tên của doodle: Ngày lao động 2017
Doodle này được hiển thị: 01.05.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labour-day-2017-5652471069278208-l.png

Kỷ niệm 88 năm ngày sinh của Fazlur Rahman Khan

Kỷ niệm 88 năm ngày sinh của Fazlur Rahman Khan
Kỷ niệm 88 năm ngày sinh của Fazlur Rahman Khan

Tên của doodle: Kỷ niệm 88 năm ngày sinh của Fazlur Rahman Khan
Doodle này được hiển thị: 03.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh, Belarus, Colombia, Cuba, Greece, Iceland, Ireland, Japan, Portugal, Singapore, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/fazlur-rahman-khans-88th-birthday-5637846806298624.3-hp.jpg

Hassan Fathy’s 117th Birthday

Hassan Fathy’s 117th Birthday
Hassan Fathy’s 117th Birthday

Tên của doodle: Hassan Fathy’s 117th Birthday
Doodle này được hiển thị: 23.03.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/hassan-fathys-117th-birthday-5734203317551104-hp.gif

Ngày quốc khánh Bahrain 2016

Ngày quốc khánh Bahrain 2016
Ngày quốc khánh Bahrain 2016

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Bahrain 2016
Doodle này được hiển thị: 16.12.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bahrain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/bahrain-national-day-2016-6221988579246080-hp.jpg

Ngày quốc khánh Ả Rập Xê Út năm 2016

Ngày quốc khánh Ả Rập Xê Út năm 2016
Ngày quốc khánh Ả Rập Xê Út năm 2016

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Ả Rập Xê Út năm 2016
Doodle này được hiển thị: 23.09.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Saudi Arabia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/saudi-arabia-national-day-2016-6319843533914112-hp.jpg

Kỷ niệm 25 năm Armenia độc lập

Kỷ niệm 25 năm Armenia độc lập
Kỷ niệm 25 năm Armenia độc lập

Tên của doodle: Kỷ niệm 25 năm Armenia độc lập
Doodle này được hiển thị: 21.09.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Armenia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/25th-anniversary-of-armenias-independence-6257593681969152.2-hp.jpg

Ngày quốc khánh Guatemala năm 2016

Ngày quốc khánh Guatemala năm 2016
Ngày quốc khánh Guatemala năm 2016

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Guatemala năm 2016
Doodle này được hiển thị: 15.09.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Guatemala
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/guatemala-national-day-2016-5670131721043968-hp.jpg