Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

2016 Hockey World Championship Finals

2016 Hockey World Championship Finals
2016 Hockey World Championship Finals

Tên của doodle: 2016 Hockey World Championship Finals
Doodle này được hiển thị: 22.05.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Finland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/2016-hockey-world-championship-finals-5658357311471616-hp.jpg

Giải vô địch khúc côn cầu thế giới 2016

Giải vô địch khúc côn cầu thế giới 2016
Giải vô địch khúc côn cầu thế giới 2016

Tên của doodle: Giải vô địch khúc côn cầu thế giới 2016
Doodle này được hiển thị: 06.05.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Belarus, Czech Republic, Estonia, Finland, Kazakhstan, Latvia, Russia, Slovakia, Sweden, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/2016-hockey-world-championship-5085766322487296.2-hp.jpg

Sinh nhật của Frank Zamboni

Sinh nhật của Frank Zamboni
Sinh nhật của Frank Zamboni

Tên của doodle: Sinh nhật của Frank Zamboni
Doodle này được hiển thị: 16.01.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/zamboni-1005006-hp.jpg

Lễ bế mạc thế vận hội Olympic năm 2012

Lễ bế mạc thế vận hội Olympic năm 2012
Lễ bế mạc thế vận hội Olympic năm 2012

Tên của doodle: Lễ bế mạc thế vận hội Olympic năm 2012
Doodle này được hiển thị: 12.08.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/closing-2012-hp.jpg

Khúc côn cầu trên cỏ 2012

Khúc côn cầu trên cỏ 2012
Khúc côn cầu trên cỏ 2012

Tên của doodle: Khúc côn cầu trên cỏ 2012
Doodle này được hiển thị: 01.08.2012
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/field_hockey-2012-hp.jpg