Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday

Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday
Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday

Tên của doodle: Elizabeth Blackwell’s 197th Birthday
Doodle này được hiển thị: 03.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Ireland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/elizabeth-blackwells-197th-birthday-5658618786480128-l.png

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Tên của doodle: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Doodle này được hiển thị: 26.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/wilder-penfields-127th-birthday-6477703409565696.6-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle này được hiển thị: 16.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle này được hiển thị: 15.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Max Born

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Max Born
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Max Born

Tên của doodle: Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Max Born
Doodle này được hiển thị: 11.12.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/max-borns-135th-birthday-6605540930093056.2-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Asima Chatterjee

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Asima Chatterjee
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Asima Chatterjee

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Asima Chatterjee
Doodle này được hiển thị: 23.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Canada, Croatia, Greece, Hungary, India, Indonesia, Portugal, Singapore, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/asima-chatterjees-100th-birthday-4652731129135104.2-l.png

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth
Doodle này được hiển thị: 07.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Croatia, Greece, Indonesia, Israel, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sir-john-cornforths-100th-birthday-4995374627422208-l.png

Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)

Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)
Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)

Tên của doodle: Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)
Doodle này được hiển thị: 04.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labor-day-2017-united-states-4842074611384320-l.png

Nhật thực lớn ở Mỹ 2017

Nhật thực lớn ở Mỹ 2017
Nhật thực lớn ở Mỹ 2017

Tên của doodle: Nhật thực lớn ở Mỹ 2017
Doodle này được hiển thị: 21.08.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/great-american-eclipse-2017-5750068496826368.3-law.gif