Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba
Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba

Tên của doodle: Kỷ niệm 119 năm ngày sinh Mestre Bimba
Doodle này được hiển thị: 23.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Brazil, Chile, Cuba, France, Germany, Ireland, Israel, Peru, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mestre-bimbas-119th-birthday-4775644914253824-law.gif

Ngày quốc khánh Lebanon 2018

Ngày quốc khánh Lebanon 2018
Ngày quốc khánh Lebanon 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Lebanon 2018
Doodle này được hiển thị: 22.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Lebanon
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/lebanon-independence-day-2018-4856915963150336-law.gif

Ngày quốc khánh Latvia 2018

Ngày quốc khánh Latvia 2018
Ngày quốc khánh Latvia 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Latvia 2018
Doodle này được hiển thị: 18.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Latvia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/latvia-independence-day-2018-6669519668903936-law.gif

Ngày quốc khánh Ma Rốc 2018

Ngày quốc khánh Ma Rốc 2018
Ngày quốc khánh Ma Rốc 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Ma Rốc 2018
Doodle này được hiển thị: 18.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Morocco
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/morocco-independence-day-2018-5210378215620608-law.gif

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong
Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong

Tên của doodle: Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong
Doodle này được hiển thị: 25.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Canada, Chile, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Japan, New Zealand, Peru, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/tyrus-wongs-108th-birthday-6464919774953472-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tyrus Wong”

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman

Tên của doodle: Kỷ niệm 89 năm ngày sinh Shamsur Rahman
Doodle này được hiển thị: 23.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/shamsur-rahmans-89th-birthday-6334008098029568-law.gif

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday

Tên của doodle: Chiquinha Gonzaga’s 171st Birthday
Doodle này được hiển thị: 17.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/chiquinha-gonzagas-171st-birthday-6457836031705088-law.gif

Sinh nhật lần thứ 20 của Google

Sinh nhật lần thứ 20 của Google
Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 20 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Google
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/googles-20th-birthday-6342583134453760.4-l.png

Đọc tiếp “Sinh nhật lần thứ 20 của Google”

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein
Doodle này được hiển thị: 25.08.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-bernsteins-100th-birthday-4834763864014848-l.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Leonard Bernstein”