Thế vận hội người khuyết tật 2018

Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Thế vận hội người khuyết tật 2018

Tên của doodle: Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2018
Doodle này được hiển thị: 09.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội người khuyết tật 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/paralympics-2018-4676703698812928.2-law.gif

Ngày quốc khánh Serbia năm 2018

Ngày quốc khánh Serbia năm 2018
Ngày quốc khánh Serbia năm 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Serbia năm 2018
Doodle này được hiển thị: 15.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Serbia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/serbia-national-day-2018-5950280016330752-law.gif

Thế vận hội Mùa đông 2018

Doodle Snow Games - Day 1
Thế vận hội Mùa đông 2018

Tên của doodle: Doodle Snow Games – Day 1
Doodle này được hiển thị: 09.02.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Thế vận hội Mùa đông 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/doodle-snow-games-day-1-4597519198715904.2-l.png

Đọc tiếp “Thế vận hội Mùa đông 2018”

Ngày Waitangi (Ngày quốc khánh New Zealand năm 2018)

Ngày Waitangi (Ngày quốc khánh New Zealand năm 2018)
Ngày Waitangi (Ngày quốc khánh New Zealand năm 2018)

Tên của doodle: Ngày Waitangi (Ngày quốc khánh New Zealand năm 2018)
Doodle này được hiển thị: 06.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/waitangi-day-new-zealand-national-day-2018-6572399855140864-law.gif

Ngày quốc khánh Sri Lanka năm 2018

Ngày quốc khánh Sri Lanka năm 2018
Ngày quốc khánh Sri Lanka năm 2018

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Sri Lanka năm 2018
Doodle này được hiển thị: 04.02.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Sri Lanka
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sri-lanka-national-day-2018-6344453324275712-law.gif

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield

Tên của doodle: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Wilder Penfield
Doodle này được hiển thị: 26.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Japan, Lithuania, New Zealand, Peru, Russia, Singapore, Sweden, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/wilder-penfields-127th-birthday-6477703409565696.6-law.gif

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein

Tên của doodle: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Sergei Eisenstein
Doodle này được hiển thị: 22.01.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sergei-eisensteins-120th-birthday-5380775741489152-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Teachers' Day 2018 (Thailand)
Teachers’ Day 2018 (Thailand)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Thailand)
Doodle này được hiển thị: 16.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-thailand-5371240578547712-law.gif

Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Teachers' Day 2018 (Venezuela)
Teachers’ Day 2018 (Venezuela)

Tên của doodle: Teachers’ Day 2018 (Venezuela)
Doodle này được hiển thị: 15.01.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Venezuela
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-venezuela-6453248402653184-law.gif

Hạ chí 2017 (Nam bán cầu)

Hạ chí 2017 (Nam bán cầu)
Hạ chí 2017 (Nam bán cầu)

Tên của doodle: Hạ chí 2017 (Nam bán cầu)
Doodle này được hiển thị: 21.12.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Chile, New Zealand, Paraguay, Peru, South Africa, Uruguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/summer-solstice-2017-southern-hemisphere-5931696489758720-law.gif