Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016

Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016
Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016
Doodle này được hiển thị: 12.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dia-dos-namorados-2016-5725942405136384-hp.gif

Ngày lễ tình nhân năm 2016

Ngày lễ tình nhân năm 2016
Ngày lễ tình nhân năm 2016

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân năm 2016
Doodle này được hiển thị: 14.02.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/valentines-day-2016-5699846440747008-hp.gif

Kỷ niệm 42 năm chính thức công nhận chữ cái ё

Kỷ niệm 42 năm chính thức công nhận chữ cái ё
Kỷ niệm 42 năm chính thức công nhận chữ cái ё

Tên của doodle: Kỷ niệm 42 năm chính thức công nhận chữ cái ё
Doodle này được hiển thị: 29.11.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/42nd-anniversary-of-the-official-recognition-of-the-letter-5644871192805376.2-hp.gif

Lễ tạ ơn 2013

Lễ tạ ơn 2013
Lễ tạ ơn 2013

Tên của doodle: Lễ tạ ơn 2013
Doodle này được hiển thị: 28.11.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/thanksgiving-2013-5857545117761536.3-hp.jpg

Đọc tiếp “Lễ tạ ơn 2013”