Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Pandit Ravi Shankar

Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Pandit Ravi Shankar
Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Pandit Ravi Shankar

Tên của doodle: Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Pandit Ravi Shankar
Doodle này được hiển thị: 07.04.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Greece, India, Indonesia, Ireland, Israel, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Serbia, Singapore, Sweden, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/pandit-ravi-shankars-96th-birthday-6265541272535040-hp.jpg

Kỷ niệm 355 năm ngày sinh của Edmond Halley

Kỷ niệm 355 năm ngày sinh của Edmond Halley
Kỷ niệm 355 năm ngày sinh của Edmond Halley

Tên của doodle: Kỷ niệm 355 năm ngày sinh của Edmond Halley
Doodle này được hiển thị: 08.11.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/Edmond_Haley-2011-hp.jpg

Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Les Paul

Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Les Paul
Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Les Paul

Tên của doodle: Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Les Paul
Doodle này được hiển thị: 09.06.2011
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/lespaul11-hp.png

Đọc tiếp “Kỷ niệm 96 năm ngày sinh của Les Paul”

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của nhân vật rối hài kịch Hurvinek

Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của nhân vật rối hài kịch Hurvinek
Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của nhân vật rối hài kịch Hurvinek

Tên của doodle: Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của nhân vật rối hài kịch Hurvinek
Doodle này được hiển thị: 02.05.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Czech Republic
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/hurvinek11-hp.png

Sinh nhật của Miriam Ruth. Hình minh họa được Ora Eyal truyền cảm hứng. Được Nhà xuất bản Poalim cho phép

Sinh nhật của Miriam Ruth. Hình minh họa được Ora Eyal truyền cảm hứng. Được Nhà xuất bản Poalim cho phép
Sinh nhật của Miriam Ruth. Hình minh họa được Ora Eyal truyền cảm hứng. Được Nhà xuất bản Poalim cho phép

Tên của doodle: Sinh nhật của Miriam Ruth. Hình minh họa được Ora Eyal truyền cảm hứng. Được Nhà xuất bản Poalim cho phép
Doodle này được hiển thị: 16.02.2011
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Israel
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2011/miriamruth11-hp.jpg

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 – 4

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 - 4
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 – 4

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 – 4
Doodle này được hiển thị: 23.12.2005
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/winter_holiday05_4.gif

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 – 3

Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 - 3
Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 – 3

Tên của doodle: Google chúc nghỉ lễ vui vẻ 2005 – 3
Doodle này được hiển thị: 22.12.2005
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/winter_holiday05_3.gif