Kỷ niệm 18 năm ngày sinh của Tama

Kỷ niệm 18 năm ngày sinh của Tama
Kỷ niệm 18 năm ngày sinh của Tama

Tên của doodle: Kỷ niệm 18 năm ngày sinh của Tama
Doodle này được hiển thị: 29.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Belarus, Cuba, Estonia, Iceland, Japan, Lithuania, Portugal, Russia, Serbia, Singapore, Taiwan, Ukraine
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/tamas-18th-birthday-4812762818543616.2-l.png

Kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Sandford Fleming

Kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Sandford Fleming
Kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Sandford Fleming

Tên của doodle: Kỷ niệm 190 năm ngày sinh của Sandford Fleming
Doodle này được hiển thị: 07.01.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sandford-flemings-190th-birthday-5693910618734592-hp.jpg

Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler

Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler
Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler

Tên của doodle: Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler
Doodle này được hiển thị: 07.12.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/181st-anniversary-of-the-adlers-first-run-5664194457239552-hp.png

100th Anniversary of completion of the Trans-Siberian Railway

100th Anniversary of completion of the Trans-Siberian Railway
100th Anniversary of completion of the Trans-Siberian Railway

Tên của doodle: 100th Anniversary of completion of the Trans-Siberian Railway
Doodle này được hiển thị: 05.10.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/100th-anniversary-of-completion-of-the-trans-siberian-railway-6269398706814976.3-hp.jpg

Đọc tiếp “100th Anniversary of completion of the Trans-Siberian Railway”

Ngày trẻ em 2014

Ngày trẻ em 2014
Ngày trẻ em 2014

Tên của doodle: Ngày trẻ em 2014
Doodle này được hiển thị: 01.06.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Albania, Bulgaria, Cambodia, Czech Republic, Ecuador, Hong Kong, Latvia, Lithuania, Macedonia (FYROM), Moldova, Nicaragua, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Ukraine
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/childrens-day-2014-6283209495019520-hp.jpg

Sinh nhật lần thứ 130 của Hatsusaburo Yoshida (sinh năm 1884)

Sinh nhật lần thứ 130 của Hatsusaburo Yoshida (sinh năm 1884)
Sinh nhật lần thứ 130 của Hatsusaburo Yoshida (sinh năm 1884)

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 130 của Hatsusaburo Yoshida (sinh năm 1884)
Doodle này được hiển thị: 04.03.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/hatsusaburo-yoshidas-130th-birthday-born-1884-5350748304965632-hp.jpg

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Edith Nesbit

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Edith Nesbit
Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Edith Nesbit

Tên của doodle: Kỷ niệm 155 năm ngày sinh của Edith Nesbit
Doodle này được hiển thị: 15.08.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/edith_nesbits_89th_birthday-2009006.2-hp.jpg

Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Satyajit Ray

Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Satyajit Ray
Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Satyajit Ray

Tên của doodle: Kỷ niệm 92 năm ngày sinh của Satyajit Ray
Doodle này được hiển thị: 02.05.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/satyajit_rays_92nd_birthday-1442005-hp.jpg

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Henry van de Velde

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Henry van de Velde
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Henry van de Velde

Tên của doodle: Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Henry van de Velde
Doodle này được hiển thị: 03.04.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/henry_van_de_veldes_150th_birthday-1689005-hp.jpg

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Aleko Konstantinov

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Aleko Konstantinov
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Aleko Konstantinov

Tên của doodle: Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Aleko Konstantinov
Doodle này được hiển thị: 13.01.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/aleko_konstantinovs_150th_birthday-1022005-hp.jpg