Ngày lao động 2017

Ngày lao động 2017
Ngày lao động 2017

Tên của doodle: Ngày lao động 2017
Doodle này được hiển thị: 01.05.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labour-day-2017-5652471069278208-l.png

Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler

Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler
Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler

Tên của doodle: Kỷ niệm 181 năm lần chạy đầu tiên của đầu tàu Adler
Doodle này được hiển thị: 07.12.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/181st-anniversary-of-the-adlers-first-run-5664194457239552-hp.png

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Ángela Ruiz Robles

Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Ángela Ruiz Robles
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Ángela Ruiz Robles

Tên của doodle: Kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Ángela Ruiz Robles
Doodle này được hiển thị: 28.03.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico, Spain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/angela-ruiz-robless-121st-birthday-5664007455244288-hp.jpg

Kỷ niệm 235 năm ngày sinh của Rene Laennec

Kỷ niệm 235 năm ngày sinh của Rene Laennec
Kỷ niệm 235 năm ngày sinh của Rene Laennec

Tên của doodle: Kỷ niệm 235 năm ngày sinh của Rene Laennec
Doodle này được hiển thị: 17.02.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/rene-laennecs-235th-birthday-5654467158474752-hp.jpg

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr

Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr
Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr

Tên của doodle: Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr
Doodle này được hiển thị: 09.11.2015
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/hedy-lamarrs-101st-birthday-5679746450980864.2-hp.gif

Đọc tiếp “Kỷ niệm 101 năm ngày sinh của Hedy Lamarr”

Kỉ niệm 38 năm ngày khởi chiếu của Robot Taekwon V

Kỉ niệm 38 năm ngày khởi chiếu của Robot Taekwon V
Kỉ niệm 38 năm ngày khởi chiếu của Robot Taekwon V

Tên của doodle: Kỉ niệm 38 năm ngày khởi chiếu của Robot Taekwon V
Doodle này được hiển thị: 24.07.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/robot-taekwon-vs-38th-birthday-4912252578693120.2-hp.jpg

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Grace Hopper

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Grace Hopper
Kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Grace Hopper

Tên của doodle: Kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Grace Hopper
Doodle này được hiển thị: 09.12.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Canada, Denmark, France, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Macedonia (FYROM), Portugal, Russia, Sweden, Taiwan, Turkey, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/grace-hoppers-107th-birthday-5447077240766464.4-hp.gif

Giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 100

Giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 100
Giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 100

Tên của doodle: Giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 100
Doodle này được hiển thị: 29.06.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2013/the_100th_tour_de_france-1540005.3-hp.gif

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Julius Richard Petri

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Julius Richard Petri
Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Julius Richard Petri

Tên của doodle: Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Julius Richard Petri
Doodle này được hiển thị: 31.05.2013
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/julius_richard_petris_161st_birthday-1541005.2-hp.jpg

Đọc tiếp “Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Julius Richard Petri”