Sinh nhật lần thứ 20 của Google

Sinh nhật lần thứ 20 của Google
Google

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 20 của Google
Doodle này được hiển thị: 27.09.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Google
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/googles-20th-birthday-6342583134453760.4-l.png

Đọc tiếp “Sinh nhật lần thứ 20 của Google”

Mary G. Ross’ 110th Birthday

Mary G. Ross’ 110th Birthday
Mary G. Ross’ 110th Birthday

Tên của doodle: Mary G. Ross’ 110th Birthday
Doodle này được hiển thị: 09.08.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/mary-g-ross-110th-birthday-4781894964084736-l.png

Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz

Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz
Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz

Tên của doodle: Kỷ niệm 372 năm ngày sinh Gottfried Wilhelm Leibniz
Doodle này được hiển thị: 01.07.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Chile, Czechia, France, Germany, India, Ireland, Latvia, Serbia, Singapore, Slovakia, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/gottfried-wilhelm-leibnizs-372nd-birthday-4525892901535744-l.png

Tôn vinh Jang Yeong-sil

Tôn vinh Jang Yeong-sil
Tôn vinh Jang Yeong-sil

Tên của doodle: Tôn vinh Jang Yeong-sil
Doodle này được hiển thị: 19.05.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-jang-yeong-sil-5779633181032448-l.png

Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison

Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison
Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison

Tên của doodle: Kỷ niệm 325 năm ngày sinh John Harrison
Doodle này được hiển thị: 03.04.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Chile, Czechia, Estonia, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Peru, Portugal, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/john-harrisons-325th-birthday-5799427074686976-l.png

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png

Kỷ niệm 56 năm hình người trên đèn giao thông

Kỷ niệm 56 năm hình người trên đèn giao thông
Kỷ niệm 56 năm hình người trên đèn giao thông

Tên của doodle: Kỷ niệm 56 năm hình người trên đèn giao thông
Doodle này được hiển thị: 13.10.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/56th-anniversary-of-the-traffic-light-man-5078247472627712-law.gif

Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)

Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)
Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)

Tên của doodle: Ngày lao động 2017 (Hoa Kỳ)
Doodle này được hiển thị: 04.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/labor-day-2017-united-states-4842074611384320-l.png

Oskar Fischinger

Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Oskar Fischinger
Oskar Fischinger

Tên của doodle: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Oskar Fischinger
Doodle này được hiển thị: 22.06.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Oskar Fischinger
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/oskar-fischingers-117th-birthday-5635181101711360.5-l.png

Đọc tiếp “Oskar Fischinger”

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

115th Anniversary of the Antikythera Mechanism's Discovery
115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery

Tên của doodle: 115th Anniversary of the Antikythera Mechanism’s Discovery
Doodle này được hiển thị: 17.05.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/115th-anniversary-of-the-antikythera-mechanisms-discovery-6292005859622912-l.png