Ngày của cha 2016 (Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy)

Ngày của cha 2016 (Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy)
Ngày của cha 2016 (Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy)

Tên của doodle: Ngày của cha 2016 (Estonia, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy)
Doodle này được hiển thị: 13.11.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Estonia, Finland, Iceland, Norway, Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-estonia-finland-sweden-norway-5148958508711936.2-hp.jpg

Ngày của cha năm 2016 (Úc, New Zealand)

Ngày của cha năm 2016 (Úc, New Zealand)
Ngày của cha năm 2016 (Úc, New Zealand)

Tên của doodle: Ngày của cha năm 2016 (Úc, New Zealand)
Doodle này được hiển thị: 04.09.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-australia-6213436088254464-hp.jpg

Ngày của cha năm 2016 (Cộng hòa Dominica)

Ngày của cha năm 2016 (Cộng hòa Dominica)
Ngày của cha năm 2016 (Cộng hòa Dominica)

Tên của doodle: Ngày của cha năm 2016 (Cộng hòa Dominica)
Doodle này được hiển thị: 31.07.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Dominican Republic
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-dominican-republic-5711823737192448-hp.jpg

Ngày của cha năm 2016 (Nicaragua, Ba Lan)

Ngày của cha năm 2016 (Nicaragua, Ba Lan)
Ngày của cha năm 2016 (Nicaragua, Ba Lan)

Tên của doodle: Ngày của cha năm 2016 (Nicaragua, Ba Lan)
Doodle này được hiển thị: 23.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Nicaragua, Poland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-nicaragua-6268341440217088-hp.jpg

Ngày của cha 2016 (Trung Đông và Bắc Phi)

Ngày của cha 2016 (Trung Đông và Bắc Phi)
Ngày của cha 2016 (Trung Đông và Bắc Phi)

Tên của doodle: Ngày của cha 2016 (Trung Đông và Bắc Phi)
Doodle này được hiển thị: 21.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-mena-5199332757209088-hp.jpg

Ngày của cha 2016 (El Salvador, Guatemala)

Ngày của cha 2016 (El Salvador, Guatemala)
Ngày của cha 2016 (El Salvador, Guatemala)

Tên của doodle: Ngày của cha 2016 (El Salvador, Guatemala)
Doodle này được hiển thị: 17.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: El Salvador, Guatemala
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-el-salvador-guatemala-5706130758041600-hp.jpg

Father’s Day 2016 (Switzerland, Lithuania)

Father's Day 2016 (Switzerland, Lithuania)
Father’s Day 2016 (Switzerland, Lithuania)

Tên của doodle: Father’s Day 2016 (Switzerland, Lithuania)
Doodle này được hiển thị: 05.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Lithuania, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/fathers-day-2016-switzerland-6287219700531200-hp.jpg

Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc

Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc
Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc

Tên của doodle: Ngày của cha mẹ ở Hàn Quốc
Doodle này được hiển thị: 08.05.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/parents-day-in-korea-5757703554072576-hp.png