Ngày của mẹ 2017 (Mexico, Guatemala, El Salvador)

Ngày của mẹ 2017 (Mexico, Guatemala, El Salvador)
Ngày của mẹ 2017 (Mexico, Guatemala, El Salvador)

Tên của doodle: Ngày của mẹ 2017 (Mexico, Guatemala, El Salvador)
Doodle này được hiển thị: 10.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: El Salvador, Guatemala, Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-mexico-guatemala-el-salvador-6231839004950528-law.gif

Mother’s Day 2017 (Lithuania, Portugal, Spain)

Mother's Day 2017 (Lithuania, Portugal, Spain)
Mother’s Day 2017 (Lithuania, Portugal, Spain)

Tên của doodle: Mother’s Day 2017 (Lithuania, Portugal, Spain)
Doodle này được hiển thị: 07.05.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Lithuania, Portugal, Spain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-spain-portugal-6216702802001920-law.gif

Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)

Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)
Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)

Tên của doodle: Ngày của mẹ 2017 (Slovenia)
Doodle này được hiển thị: 25.03.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Slovenia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/mothers-day-2017-slovenia-5084157332946944-hp.gif

Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016

Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016
Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân của Braxin 2016
Doodle này được hiển thị: 12.06.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brazil
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/dia-dos-namorados-2016-5725942405136384-hp.gif

Ngày trái đất năm 2016

Ngày trái đất năm 2016
Ngày Trái Đất

Tên của doodle: Ngày trái đất năm 2016
Doodle này được hiển thị: 22.04.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Ngày Trái Đất
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/earth-day-2016-5741289212477440.5-hp.jpg

Ngày lễ tình nhân năm 2016

Ngày lễ tình nhân năm 2016
Ngày lễ tình nhân năm 2016

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân năm 2016
Doodle này được hiển thị: 14.02.2016
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/valentines-day-2016-5699846440747008-hp.gif

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Juan Rulfo

Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Juan Rulfo
Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Juan Rulfo

Tên của doodle: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Juan Rulfo
Doodle này được hiển thị: 16.05.2012
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2012/rulfo12-hp.jpg