Sinh nhật lần thứ 85 của Ertem Egilmez (sinh năm 1929)

Sinh nhật lần thứ 85 của Ertem Egilmez (sinh năm 1929)
Sinh nhật lần thứ 85 của Ertem Egilmez (sinh năm 1929)

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 85 của Ertem Egilmez (sinh năm 1929)
Doodle này được hiển thị: 18.02.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/ertem-egilmezs-85th-birthday-born-1929-4757819479818240-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *