Sinh nhật lần thứ 126 của Ki Hajar Dewantara

Sinh nhật lần thứ 126 của Ki Hajar Dewantara
Sinh nhật lần thứ 126 của Ki Hajar Dewantara

Tên của doodle: Sinh nhật lần thứ 126 của Ki Hajar Dewantara
Doodle này được hiển thị: 02.05.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/ki-hajar-dewantaras-126th-birthday-4695498065707008-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *