Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Seven Earth-size Exoplanets Discovered!

Tên của doodle: Seven Earth-size Exoplanets Discovered!
Doodle này được hiển thị: 23.02.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/seven-earth-size-exoplanets-discovered-6423181526040576-hp.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.