Tuần lễ thư viện quốc gia năm 2005

Tuần lễ thư viện quốc gia năm 2005
Tuần lễ thư viện quốc gia năm 2005

Tên của doodle: Tuần lễ thư viện quốc gia năm 2005
Doodle này được hiển thị: 10.04.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/natl_library.gif

Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Vincent van Gogh

Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Vincent van Gogh
Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Vincent van Gogh

Tên của doodle: Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Vincent van Gogh
Doodle này được hiển thị: 29.03.2005
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/van_gogh.gif

Tết Ba Tư 2005

Tết Ba Tư 2005
Tết Ba Tư 2005

Tên của doodle: Tết Ba Tư 2005
Doodle này được hiển thị: 20.03.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Afghanistan, United Arab Emirates
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/persian_newyear05.gif

Ngày thánh Patrick 2005

Ngày thánh Patrick 2005
Ngày thánh Patrick 2005

Tên của doodle: Ngày thánh Patrick 2005
Doodle này được hiển thị: 16.03.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Canada, Ireland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/stpatricks_05.gif

Ngày quốc tế phụ nữ 2005

Ngày quốc tế phụ nữ 2005
Ngày quốc tế phụ nữ 2005

Tên của doodle: Ngày quốc tế phụ nữ 2005
Doodle này được hiển thị: 08.03.2005
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/intl_women_sm.png

Ngày lễ tình nhân 2005

Ngày lễ tình nhân 2005
Ngày lễ tình nhân 2005

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân 2005
Doodle này được hiển thị: 14.02.2005
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/valentine05.gif

Tết âm lịch 2005 – Hàn Quốc

Tết âm lịch 2005 - Hàn Quốc
Tết âm lịch 2005 – Hàn Quốc

Tên của doodle: Tết âm lịch 2005 – Hàn Quốc
Doodle này được hiển thị: 09.02.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/lunarnewyear05.gif

Tết âm lịch 2005 – Trung Quốc

Tết âm lịch 2005 - Trung Quốc
Tết âm lịch 2005 – Trung Quốc

Tên của doodle: Tết âm lịch 2005 – Trung Quốc
Doodle này được hiển thị: 08.02.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Brunei, China, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Trinidad & Tobago, Vietnam
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/lunarnewyear05c.gif