Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Alexander Graham Bell

Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Alexander Graham Bell
Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Alexander Graham Bell

Tên của doodle: Kỷ niệm 161 năm ngày sinh của Alexander Graham Bell
Doodle này được hiển thị: 03.03.2008
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2008/bell08.gif

Ngày lễ tình nhân 2008

Ngày lễ tình nhân 2008
Ngày lễ tình nhân 2008

Tên của doodle: Ngày lễ tình nhân 2008
Doodle này được hiển thị: 14.02.2008
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2008/valentine08.gif

Tết âm lịch 2008 – 1

Tết âm lịch 2008 - 1
Tết âm lịch 2008 – 1

Tên của doodle: Tết âm lịch 2008 – 1
Doodle này được hiển thị: 06.02.2008
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Hong Kong, South Korea, Taiwan, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2008/lunarnewyear08.gif

Kỷ niệm 50 năm phát minh ra trò chơi xếp hình Lego

Kỷ niệm 50 năm phát minh ra trò chơi xếp hình Lego
Kỷ niệm 50 năm phát minh ra trò chơi xếp hình Lego

Tên của doodle: Kỷ niệm 50 năm phát minh ra trò chơi xếp hình Lego
Doodle này được hiển thị: 28.01.2008
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2008/lego08.gif