thế vận hội olympic trẻ 2018

Thế vận hội Olympic mùa hè 2018
thế vận hội olympic trẻ 2018

Tên của doodle: Thế vận hội Olympic mùa hè 2018
Doodle này được hiển thị: 06.10.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: thế vận hội olympic trẻ 2018
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/2018-summer-youth-olympic-games-5294493673717760-law.gif

Ngày nhà giáo 2018 (Nhiều quốc gia)

Ngày nhà giáo 2018 (Nhiều quốc gia)
Ngày nhà giáo 2018 (Nhiều quốc gia)

Tên của doodle: Ngày nhà giáo 2018 (Nhiều quốc gia)
Doodle này được hiển thị: 05.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria, Canada, Estonia, Lithuania, Moldova, New Zealand, Philippines, Portugal, Romania, Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/teachers-day-2018-multiple-countries-6618844691955712-law.gif

Ngày thống nhất nước Đức 2018

Ngày thống nhất nước Đức 2018
Ngày thống nhất nước Đức 2018

Tên của doodle: Ngày thống nhất nước Đức 2018
Doodle này được hiển thị: 03.10.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Germany
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/german-reunification-day-2018-4536782388461568.2-l.png