Ngày của mẹ năm 2019 (Paraguay)

Ngày của mẹ năm 2019 (Paraguay)
Ngày của mẹ năm 2019 (Paraguay)

Tên của doodle: Ngày của mẹ năm 2019 (Paraguay)
Doodle này được hiển thị: 15.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Paraguay
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-paraguay-5737172878491648-l.png

Đọc tiếp “Ngày của mẹ năm 2019 (Paraguay)”

Kỷ niệm 60 năm công viên quốc gia Torres del Paine

Kỷ niệm 60 năm công viên quốc gia Torres del Paine
Kỷ niệm 60 năm công viên quốc gia Torres del Paine

Tên của doodle: Kỷ niệm 60 năm công viên quốc gia Torres del Paine
Doodle này được hiển thị: 13.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Chile
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/60th-anniversary-of-torres-del-paine-national-park-5192973208780800-l.png

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou

Tên của doodle: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Georgios Papanikolaou
Doodle này được hiển thị: 13.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Austria, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Croatia, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Peru, Singapore, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/georgios-papanikolaous-136th-birthday-5142131667632128.2-l.png

Ngày bầu cử ở Philippines năm 2019

Ngày bầu cử ở Philippines năm 2019
Ngày bầu cử ở Philippines năm 2019

Tên của doodle: Ngày bầu cử ở Philippines năm 2019
Doodle này được hiển thị: 13.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Philippines
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/philippines-elections-2019-5189251854499840.2-l.png

Ngày thiếu nhi năm 2019 (Vương quốc Anh)

Ngày thiếu nhi năm 2019 (Vương quốc Anh)
Ngày thiếu nhi năm 2019 (Vương quốc Anh)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi năm 2019 (Vương quốc Anh)
Doodle này được hiển thị: 12.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/childrens-day-2019-uk-5763853785759744-l.png

Ngày của cha năm 2019 (Rumania, Moldova)

Ngày của cha năm 2019 (Rumania, Moldova)
Ngày của cha năm 2019 (Rumania, Moldova)

Tên của doodle: Ngày của cha năm 2019 (Rumania, Moldova)
Doodle này được hiển thị: 12.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Moldova, Romania
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/fathers-day-2019-romania-4738612242415616-l.png

Đọc tiếp “Ngày của cha năm 2019 (Rumania, Moldova)”

Ngày của Mẹ năm 2019 (Nhiều quốc gia)

Ngày của Mẹ năm 2019 (Nhiều quốc gia)
Ngày của Mẹ năm 2019 (Nhiều quốc gia)

Tên của doodle: Ngày của Mẹ năm 2019 (Nhiều quốc gia)
Doodle này được hiển thị: 12.05.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/mothers-day-2019-multiple-countries-4894833758961664-l.png

Đọc tiếp “Ngày của Mẹ năm 2019 (Nhiều quốc gia)”

Bầu cử ở Ấn Độ năm 2019 (Giai đoạn 6)

Bầu cử ở Ấn Độ năm 2019 (Giai đoạn 6)
Bầu cử ở Ấn Độ năm 2019 (Giai đoạn 6)

Tên của doodle: Bầu cử ở Ấn Độ năm 2019 (Giai đoạn 6)
Doodle này được hiển thị: 12.05.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: India
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/india-elections-2019-4671675396784128-l.png