Ngày của cha năm 2018 (Bolivia, Honduras, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha)

Ngày của cha năm 2018 (Bolivia, Honduras, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha)
Ngày của cha năm 2018 (Bolivia, Honduras, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha)

Tên của doodle: Ngày của cha năm 2018 (Bolivia, Honduras, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha)
Doodle này được hiển thị: 19.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bolivia, Honduras, Italy, Portugal, Spain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fathers-day-2018-bolivia-honduras-italy-portugal-spain-5528159624626176.2-l.png

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser

Tên của doodle: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Erich Ohser
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Germany, Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/erich-ohsers-115th-birthday-5027886665826304.4-l.png

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López

Tên của doodle: Kỷ niệm 52 năm ngày sinh Isidro Baldenegro López
Doodle này được hiển thị: 18.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Mexico
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/isidro-baldenegro-lopezs-52nd-birthday-4994632076230656.3-l.png

Ngày thánh Patrick năm 2018

Ngày thánh Patrick năm 2018
Ngày thánh Patrick năm 2018

Tên của doodle: Ngày thánh Patrick năm 2018
Doodle này được hiển thị: 17.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/st-patricks-day-2018-4867156104708096-l.png

Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park

Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park
Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park

Tên của doodle: Kỷ niệm 142 năm ngày sinh TS. Esther Park
Doodle này được hiển thị: 16.03.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/dr-esther-parks-142nd-birthday-5851355645214720.2-l.png

Tôn vinh George Peabody

Tôn vinh George Peabody
Tôn vinh George Peabody

Tên của doodle: Tôn vinh George Peabody
Doodle này được hiển thị: 16.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-george-peabody-4943849993535488-l.png

30th Anniversary of Pi Day!

30th Anniversary of Pi Day!
30th Anniversary of Pi Day!

Tên của doodle: 30th Anniversary of Pi Day!
Doodle này được hiển thị: 14.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/30th-anniversary-of-pi-day-6741047248945152.4-l.png

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin

Tên của doodle: Kỷ niệm 180 năm ngày sinh Sir William Henry Perkin
Doodle này được hiển thị: 12.03.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/sir-william-henry-perkins-180th-birthday-5924016089989120-l.png