Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday

Tên của doodle: Maria Walanda Maramis’ 146th Birthday
Doodle này được hiển thị: 01.12.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/maria-walanda-maramis-146th-birthday-5765245711679488-l.png

Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo

Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo
Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo

Tên của doodle: Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Murillo
Doodle này được hiển thị: 29.11.2018
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/celebrating-400o-of-murillo-5901104519839744-l.png

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh Fe del Mundo

Kỷ niệm 109 năm ngày sinh Fe del Mundo
Kỷ niệm 109 năm ngày sinh Fe del Mundo

Tên của doodle: Kỷ niệm 109 năm ngày sinh Fe del Mundo
Doodle này được hiển thị: 27.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, New Zealand, Philippines, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/fe-del-mundos-109th-birthday-5731929381928960.3-l.png

Léonard Tsuguharu Foujita

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Léonard Tsuguharu Foujita
Léonard Tsuguharu Foujita

Tên của doodle: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Léonard Tsuguharu Foujita
Doodle này được hiển thị: 27.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Argentina, Chile, Cuba, Iceland, Japan, Peru, Singapore, Sweden, Uruguay, Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Léonard Tsuguharu Foujita
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/leonard-tsuguharu-foujitas-132nd-birthday-6318596010541056.2-l.png

Indonesia National Day/Teachers’ Day 2018

Indonesia National Day/Teachers' Day 2018
Indonesia National Day/Teachers’ Day 2018

Tên của doodle: Indonesia National Day/Teachers’ Day 2018
Doodle này được hiển thị: 25.11.2018
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Indonesia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2018/indonesia-national-dayteachers-day-2018-5142877301637120-law.gif