Molière

Celebrating Molière
Molière

Tên của doodle: Celebrating Molière
Doodle này được hiển thị: 10.02.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Molière
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-moliere-5990593867022336-l.png

Đọc tiếp “Molière”

Friedlieb Ferdinand Runge

Kỷ niệm 225 năm ngày sinh của Friedlieb Ferdinand Runge
Friedlieb Ferdinand Runge

Tên của doodle: Kỷ niệm 225 năm ngày sinh của Friedlieb Ferdinand Runge
Doodle này được hiển thị: 08.02.2019
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Từ khóa cho này doodle: Friedlieb Ferdinand Runge
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/friedlieb-ferdinand-runges-225th-birthday-4887536710189056-law.gif

65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival

65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival
65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival

Tên của doodle: 65th Anniversary of the Quebec Winter Carnival
Doodle này được hiển thị: 08.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/125th-anniversary-of-the-quebec-winter-carnival-4590152704851968.2-l.png

Ngày Waitangi (quốc khánh New Zealand) năm 2019

Ngày Waitangi (quốc khánh New Zealand) năm 2019
Ngày Waitangi (quốc khánh New Zealand) năm 2019

Tên của doodle: Ngày Waitangi (quốc khánh New Zealand) năm 2019
Doodle này được hiển thị: 06.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: New Zealand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/waitangi-day-2019-5288659610763264-l.png

Tết âm lịch 2019 (Nhiều quốc gia)

Tết âm lịch 2019 (Nhiều quốc gia)
Tết âm lịch 2019 (Nhiều quốc gia)

Tên của doodle: Tết âm lịch 2019 (Nhiều quốc gia)
Doodle này được hiển thị: 05.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Austria, Belarus, Canada, China, Czechia, Germany, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Ireland, Lithuania, Malaysia, Philippines, Portugal, Singapore, Slovakia, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lunar-new-year-2019-multiple-countries-6303140818190336.4-law.gif

Tết Kỷ Hợi

Tết âm lịch 2019 (Việt Nam)
Tết Kỷ Hợi

Tên của doodle: Tết âm lịch 2019 (Việt Nam)
Doodle này được hiển thị: 05.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Vietnam
Từ khóa cho này doodle: Tết Kỷ Hợi
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/lunar-new-year-2019-vietnam-5637025683210240-law.gif

Celebrating Sojourner Truth

Celebrating Sojourner Truth
Celebrating Sojourner Truth

Tên của doodle: Celebrating Sojourner Truth
Doodle này được hiển thị: 01.02.2019
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Canada, Germany, Ireland, Israel, Singapore, Switzerland, United Kingdom, United States
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2019/celebrating-sojourner-truth-5641167843622912.6-l.png