Ngày thiếu nhi 2016 (Nhật Bản)

Ngày thiếu nhi 2016 (Nhật Bản)
Ngày thiếu nhi 2016 (Nhật Bản)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi 2016 (Nhật Bản)
Doodle này được hiển thị: 05.05.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Japan
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/childrens-day-2016-japan-6254199320870912-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *