Ngày thiếu nhi 2016 (Hàn Quốc)

Ngày thiếu nhi 2016 (Hàn Quốc)
Ngày thiếu nhi 2016 (Hàn Quốc)

Tên của doodle: Ngày thiếu nhi 2016 (Hàn Quốc)
Doodle này được hiển thị: 05.05.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: South Korea
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/childrens-day-2016-korea-6563564741459968-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *