Ngày quốc tế lao động năm 2015 (Pháp)

Ngày quốc tế lao động năm 2015 (Pháp)
Ngày quốc tế lao động năm 2015 (Pháp)

Tên của doodle: Ngày quốc tế lao động năm 2015 (Pháp)
Doodle này được hiển thị: 01.05.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: France
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/labor-day-2015-france-5697817402146816-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *