Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2005

Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2005
Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2005

Tên của doodle: Ngày quốc khánh Thụy Sĩ 2005
Doodle này được hiển thị: 01.08.2005
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Switzerland
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2005/swiss05.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *