Ngày đầu tiên của Lịch Bengal Pohela Boishakh

Ngày đầu tiên của Lịch Bengal Pohela Boishakh
Ngày đầu tiên của Lịch Bengal Pohela Boishakh

Tên của doodle: Ngày đầu tiên của Lịch Bengal Pohela Boishakh
Doodle này được hiển thị: 14.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bangladesh
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/first-day-of-bengali-calendar-pohela-boishakh-5669119973130240-law.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *