Ngày của mẹ năm 2015 (ES, HU, LT, PT)

Ngày của mẹ năm 2015 (ES, HU, LT, PT)
Ngày của mẹ năm 2015 (ES, HU, LT, PT)

Tên của doodle: Ngày của mẹ năm 2015 (ES, HU, LT, PT)
Doodle này được hiển thị: 03.05.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Hungary, Lithuania, Portugal, Spain
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/mothers-day-2015-spain-5108058933952512.2-hp.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *