Ngày bầu cử của Thụy Điển năm 2014

Ngày bầu cử của Thụy Điển năm 2014
Ngày bầu cử của Thụy Điển năm 2014

Tên của doodle: Ngày bầu cử của Thụy Điển năm 2014
Doodle này được hiển thị: 14.09.2014
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Sweden
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/sweden-elections-2014-6434215847526400-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *