Kỷ niệm lần thứ 25 ngày Tường Berlin sụp đổ

Kỷ niệm lần thứ 25 ngày Tường Berlin sụp đổ
Kỷ niệm lần thứ 25 ngày Tường Berlin sụp đổ

Tên của doodle: Kỷ niệm lần thứ 25 ngày Tường Berlin sụp đổ
Doodle này được hiển thị: 09.11.2014
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2014/25th-anniversary-of-the-fall-of-the-berlin-wall-5084619791663104.4-hp.jpg


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.