Kỷ niệm 83 năm ngày sinh Eduard Khil

Kỷ niệm 83 năm ngày sinh Eduard Khil
Kỷ niệm 83 năm ngày sinh Eduard Khil

Tên của doodle: Kỷ niệm 83 năm ngày sinh Eduard Khil
Doodle này được hiển thị: 04.09.2017
Đây là toàn cầu doodle. Nó được hiển thị cho tất cả các nước
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/eduard-khils-83rd-birthday-4782497928839168.3-l.png


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *