Kỷ niệm 79 năm ngày sinh của Kaimook Chuto

Kỷ niệm 79 năm ngày sinh của Kaimook Chuto
Kỷ niệm 79 năm ngày sinh của Kaimook Chuto

Tên của doodle: Kỷ niệm 79 năm ngày sinh của Kaimook Chuto
Doodle này được hiển thị: 18.04.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Thailand
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/kaimook-chutos-79th-birthday-5180758770581504-l.png

1 bình luận về “Kỷ niệm 79 năm ngày sinh của Kaimook Chuto”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *