Kỷ niệm 43 năm phim “Ivan Vasilievich: Trở về tương lai”

Kỷ niệm 43 năm phim
Kỷ niệm 43 năm phim “Ivan Vasilievich: Trở về tương lai”

Tên của doodle: Kỷ niệm 43 năm phim “Ivan Vasilievich: Trở về tương lai”
Doodle này được hiển thị: 21.09.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Kazakhstan, Russia
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/43rd-anniversary-of-the-film-ivan-vasilievich-back-to-the-future-5727370557259776-hp.png

2 bình luận về “Kỷ niệm 43 năm phim “Ivan Vasilievich: Trở về tương lai””

  1. Ngược ! May không đến nỗi có người chắp nhận chuyện u sầu cho nó qua bình yên.
    Lau nói điên vì đó là bay muốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.