Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton

Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton
Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton

Tên của doodle: Kỷ niệm 162 năm ngày sinh của Hertha Marks Ayrton
Doodle này được hiển thị: 28.04.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Algeria, Bahrain, Egypt, Iceland, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestine, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/hertha-marks-ayrtons-162nd-birthday-6049205031272448-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *