Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Pencho Slaveykov

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Pencho Slaveykov
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Pencho Slaveykov

Tên của doodle: Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Pencho Slaveykov
Doodle này được hiển thị: 27.04.2016
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Bulgaria
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2016/pencho-slaveykovs-150th-birthday-5184701800120320-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *