Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Cevat Şakir Kabaağaçlı

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Cevat Şakir Kabaağaçlı
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Cevat Şakir Kabaağaçlı

Tên của doodle: Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Cevat Şakir Kabaağaçlı
Doodle này được hiển thị: 17.04.2015
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Turkey
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2015/cevat-sakir-kabaagacls-125th-birthday-5727594141974528-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *