Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth

Tên của doodle: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Sir John Cornforth
Doodle này được hiển thị: 07.09.2017
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Australia, Croatia, Greece, Indonesia, Israel, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Peru, Portugal, Singapore, United Kingdom
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/doodles/2017/sir-john-cornforths-100th-birthday-4995374627422208-l.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *