Doodle 4 Google 2013 – Hy Lạp chiến thắng

Doodle 4 Google 2013 - Hy Lạp chiến thắng
Doodle 4 Google 2013 – Hy Lạp chiến thắng

Tên của doodle: Doodle 4 Google 2013 – Hy Lạp chiến thắng
Doodle này được hiển thị: 14.05.2013
Quốc gia, trong đó doodle Hiển thị: Greece
Liên kết đến doodle hình ảnh: http://www.google.com/logos/2013/doodle_4_google_2013_-_greece_winner-1735005-hp.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.